نشـــانی:
تهران؛ محله یوسف آباد خیابان مهـــرام یا مدبر
نبش بیست و هشتــــم پلاک 23
طبــــقه 4 واحد 13
کدپستی: 1558746881
شمـــاره تلفن: 02188028088
شمـاره همراه: 09123227740
ایمیل: info@talasazan.com