نشـــانی:
  تهران؛ محله یوسف آباد خیابان مهـــرام یا مدبر
  نبش بیست و هشتــــم پلاک 23
  طبــــقه 4 واحد 13
  کدپستی: 1558746881
  شمـــاره تلفن: 02188028088
  شمـاره همراه: 09123227740
  ایمیل: info@talasazan.com