مواد اولیه در جواهرسازی چیست؟

مواد اولیه در جواهرسازی چیست؟ الف- فلزات فلزات به دلیل قابلیت چکش خواری، خمش و پیچش، دوام و از همه مهم تر زیبایی، بهترین و قابل استفا...

ادامه مطلب

آشنایی با ازدواج در فرهنگ های جهان و نقش طلا و جواهرات در پیوندها

آشنایی با ازدواج در فرهنگ های جهان و نقش طلا و جواهرات در پیوندها اگر تصور شما بر این است که جواهرات مربوط به ازدواج تنها شامل حلقه ...

ادامه مطلب